Erkende osteopaat

Paul Janssens is een geregistreerde -en erkende osteopaat bij het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO). Om geregistreerd te kunnen zijn, dien je de beschermde titel van “Osteopaat DO – MRO®” te dragen. DO staat voor “Diploma in Osteopathie” en MRO staat voor “Member of Registered Osteopaths”. Deze titel is alleen te behalen door de HBO+ opleiding tot osteopaat aan één van de erkende opleidingsinstituten te volgen en met succes af te ronden.

Erkende osteopaat

NRO osteopathie

Het NRO is een onafhankelijke stichting, opgericht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen en de regels en reglementen, zoals opgesteld door en met instemming van de beroepsgroep, te handhaven. Daarnaast controleert het register de uitwerking van de wettelijke -en door zorgverzekeraars voorgeschreven eisen in de praktijk. Het College voor Osteopathie (CvO) ziet toe op de correcte implementatie en wijziging van de regelgeving. Dit garandeert een door de beroepsgroep gedragen kwaliteitsbeleid. Het register verzorgt de registratie en accreditatie van scholing, nascholing en bijscholing, welke voor elke osteopaat verplicht is. Een belangrijke kerntaak van het NRO is tevens het beschermen en bewaken van de veiligheid van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten. Meer informatie over het NRO is terug te vinden op de website van het NRO.

 NVO Osteopathie, Erkende osteopaat

NVO osteopathie

Naast het register voor osteopathie, bestaat er ook de vereniging voor osteopathie: De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland. De vereniging maakt zich sterk voor wetenschappelijke erkenning van de therapie en onderhoudt contacten met andere organisaties van beroepsbeoefenaren. Het NVO begeleidt nieuwe osteopaten bij het starten van een praktijk en behartigt de belangen van aspirant-osteopaten. De NVO is een democratisch instituut met statuten en een huishoudelijk reglement. De meeste NVO-leden zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en mogen de beschermde titel DO-MRO® voeren.  De NVO en NRO maken deel uit van dezelfde organisatiestructuur. De NRO registreert de osteopaten die opgeleid zijn volgens het beroepscompetentieprofiel, welke door het NVO en het NRO gezamenlijk is opgesteld. Meer informatie over het NVO is terug te vinden op de website van het NVO.