Vergoeding osteopathie

Vergoeding osteopathie vind plaats vanuit de aanvullende verzekering. In Nederland is iedereen verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering dekt, middels de basisverzekering, door de overheid vastgestelde noodzakelijke zorg. Voor volwassenen geldt sinds 2008 echter wel een eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Hierdoor zijn een deel van de kosten voor zorg alsnog voor eigen rekening. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is vrijwillig en dien je dus zelf aan te vragen bij je zorgverzekeraar. Je kan dit meestal alleen afsluiten aan het begin van het jaar: van 1 t/m 31 januari. De voorwaarden waarop zorgverzerkeraars osteopathie vergoeden verschillen enorm. Het loont dus om goed uit te zoeken bij welke zorgverzekeraar je het beste af bent!

Wanneer wordt osteopathie vergoed?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, dient de behandelend osteopaat allereerst een geregistreerd osteopaat te zijn. Dhr P. Janssens is een geregistreerd osteopaat waardoor zijn behandelingen vergoed worden door de zorgverzekeraars.

Ten tweede dien je bij je zorgverzekeraar verzekert te zijn voor osteopathie. Bij de meeste zorgverzekeraars valt osteopathie onder de alternatieve geneeswijzen. Bij sommige zorgverzekeraars vind vergoeding osteopathie echter plaats onder de naam ‘beweegzorg’ of ‘bewegingstherapie’. Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg/bewegingstherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In de praktijk betekent dit dat je de kosten van een consult eerst zelf betaalt. Van de osteopaat ontvang je dan een factuur, welke je na het consult kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Belangrijk bij vergoeding osteopathie

Wanneer je precies wil weten hoeveel je vergoed krijgt, dan is het belangrijk om naar een drietal zaken te kijken:

  1. De maximale vergoeding per jaar. Hoeveel ‘zit er in het potje’ voor alternatieve geneeswijzen op jaarbasis?
  2. De maximale vergoeding per dag of consult. Hoeveel vergoedt de zorgverzekeraar maximaal per dag aan 1 soort behandeling of per behandeling? Dit betekent dus dat ondanks je het jaarlijks maximum nog niet hebt bereikt, je mogelijk niet alles vergoed krijgt.
  3. De vergoedingspercentage (‘dekking’). Hoeveel procent wordt er vergoed van een behandeling? Als er sprake is van een vergoedingspercentage dan is er meestal geen maximale vergoeding per dag/consult en vice versa!

Valt osteopathie onder de eigen risico?

Omdat osteopathie onder de aanvullende verzekering valt, gaan de kosten van een osteopathisch consult niet van je eigen risico af. Direct na het eerste consult kan je dus de kosten voor osteopathie declareren bij je zorgverzekeraar.

Overzicht vergoeding osteopathie

Wil je weten of jouw huidige zorgverzekering een osteopathie behandeling bij Osteopathie Janssens vergoedt? Check dan de volgende link:

Tip: geen zin om lang te scrollen tot jouw zorgverzekeraar eindelijk verschijnt ? Typ dan ‘ctrl F’ en toets de naam van je zorgverzekeraar in. De pagina gaat dan automatisch naar jouw zorgverzekeraar toe.